Chi tiết dịch vụ làm sạch

LÀM SẠCH THIẾT BỊ TRAO ĐỔI NHIỆT VÀ BÌNH NGƯNG TẠI NHÀ MÁY PHÂN BÓN

We offer hydrocleaning solutions ranging from 10,000 PSI to 40,000 PSI spanning multiple industries and applications.

Dụng cụ:

  • Jet Pump Replacement
  • Coke Removal
  • Refractory Removal
EnglishTiếng Việt