Chi tiết các thiết bị

BỘ ĐỊNH TÂM CHO ĐẦU XOAY

Thông số

  • Số lượng: 10 bộ
  • Nhà sản xuất: NLB corp./ Mỹ
  • Áp suất: 22,000 psi

Recent Posts

EnglishTiếng Việt