Chi tiết các thiết bị

ỐNG ÁP LỰC MỀM (Dùng làm sạch đường ống trao đổi nhiệt)

Thông số

  • Số lượng: 50 bộ
  • Nhà sản xuất: NLB / Mỹ
  • Áp suất: 22,000 psi – 40,000 psi

Recent Posts

EnglishTiếng Việt