Chi tiết các thiết bị

ĐẦU PHUN XOAY LÀM SẠCH ĐƯỜNG ỐNG CONG

Thông số

  • Số lượng: 10 bộ
  • Nhà sản xuất:  StoneAge./Mỹ
  • Áp suất: 24,000 psi

Recent Posts

EnglishTiếng Việt