Chi tiết các thiết bị

VAN BÀN ĐẠP (Sử dụng cùng ống áp lực mềm)

Thông số

  • Số lượng: 20 bộ
  • Nhà sản xuất: NLB./Mỹ
  • Áp suất: 24,000 psi

Recent Posts

EnglishTiếng Việt