Chi tiết các thiết bị

SÚNG PHUN CẦM TAY

Thông số

  • Số lượng: 24 bộ
  • Nhà sản xuất: NLB corp. / Mỹ
  • Áp suất: 15,000 psi – 40,000 psi

Recent Posts

EnglishTiếng Việt