Chi tiết các thiết bị

THIẾT BI CẮT TẤM PHẲNG

Thông số

  • Số lượng: 02 bộ
  • Nhà sản xuất: NLB /Mỹ
  • Áp suất: 22,000 – 40,000 psi

Recent Posts

EnglishTiếng Việt