Chi tiết các thiết bị

THIẾT BỊ CẮT ỐNG

Thông số

  • Số lượng: 02 bộ
  • Nhà sản xuất: NLB / Mỹ
  • Áp suất: 24,000 – 40,000 psi

Recent Posts

EnglishTiếng Việt