Chi tiết các thiết bị

BỘ LÀM SẠCH ỐNG BÁN TỰ ĐỘNG (5 Vòi)

Thông số

  • Số lượng: 02 bộ
  • Nhà sản xuất: StoneAge / Mỹ
  • Áp xuất: 24,000 psi

Recent Posts

EnglishTiếng Việt