Chi tiết các thiết bị

BỘ LÀM SẠCH ĐƯỜNG ỐNG BÁN TỰ ĐỘNG

Thông số

  1. Số lượng: 08 bộ
  2. Nhà sản xuất: StoneAge /Mỹ
  3. Áp suất: 22,000 psi – 40,000 psi

Recent Posts

EnglishTiếng Việt