Chi tiết các thiết bị

BỘ VAN CHIA

Thông số

  • Số lượng: 10 bộ
  • Nhà sản xuất: NLB corp./ Mỹ
  • Áp xuất: 24,000 psi – 40,000 psi

Recent Posts

EnglishTiếng Việt