Chi tiết các thiết bị

ỐNG ÁP LỰC CAO

Thông số

  • Số lượng: 4500 m (150 chiếc)
  • Nhà sản xuất: NLB corp. / Mỹ
  • Dải áp suất: 15,000 psi – 40,000 psi

Recent Posts

EnglishTiếng Việt